• znalec pro obor bezpečnost práce - soudní znalec pro obor bezpečnost práce - specializace bezpečnost a ochrana zdraví při práci v lese a na pracovištích a činnostech obdobného charakteru (Krajský soud Ostrava Spr 3755/08)
 • osoba s odbornou způsobilostí v prevenci rizik (osvědčení evid.č. HEON/93/PRE/2012)
 • autorizovaný technik v oboru požární bezpečnosti staveb (ČKAIT - pod číslem jednacím 1201533)
 • osoba odborně způsobilá v PO (číslo katalogu Z-123/97)
 • držitel akreditace k provádění rekvalifikace pro obsluhy přenosných řetězových pil, křovinořezů, motorových vyžínačů a travních sekaček vydaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 559/10-24/39
 • držitel osvědčení vydaným Lesy ČR, s.p. o absolvování školení, které opravňuje držitele provádět doškolování obsluh přenosných motorových pil a křovinořezů

 

 • více než 30 let praxe v oboru

    V současné době firma poskytuje služby subjektům v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v oborech:

    - Autodoprava                                                  - Dřevozpracující odvětví                                  

    - Chemická výroba                                           - Lesní hospodářství                    

    - Obchod - prodej, skladové hospodářství      - Pohostinství - Ubytovací zařízení 

    - Služby                                                           - Stavební činnost

    - Strojírenská výroba                                       - Školství

    - Textilní výroba                                              - Údržba veřejné zeleně

    - Veřejná správa - obce, města                       - Vodní hospodářství    

    - Zemědělská výroba                                       - Zdravotnictví

 

nabízí a zajišťuje

 

 • PREVENCI RIZIK - bezpečnost a ochranu zdraví poři práci
(podrobný popis)
 • ZNALECKOU ČINNOST (činnost soudního znalce)
(podrobný popis)
 • POŽÁRNÍ OCHRANU
(podrobný popis)
 • BOZP NA STAVENIŠTI
(podrobný popis)
 • POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
(podrobný popis)
 • VZDĚLÁVÁNÍ - Rekvalifikace, kurzy, školení, semináře
(podrobný popis)