Nabídka provedení prací v oblasti VZDĚLÁVÁNÍ
Rekvalifikace, kurzy, školení, semináře

 

1) Základní kurzy včetně rekvalifikací a periodická školení obsluh přenosných řetězových pil, motorových vyžínačů a travních sekaček
2) Školení zaměstnanců v oblasti BOZP dle profesí a činností
3) Školení zaměstnanců v oblasti PO
  - Školení vedoucích zaměstnanců PO (perioda 1x 3 roky)
  - Školení zaměstnanců PO (perioda 1x 2 roky)
  - Odborná příprava požárních hlídek (perioda 1x ročně) 
  - Odborná příprava preventistů PO (perioda 1x ročně)