Nabídka provedení prací v oblasti BOZP na staveništi

 

1) Provádění činnosti koordinátora BOZP na staveništi
2) Zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
3) Zpracování Požadavků na zajištění BOZP tvořící součást projektové dokumentace stavby