Nabídka provedení prací v oblasti Požární bezpečnosti staveb

 

1)

Zpracování Požárně bezpečnostního řešení staveb - požární zprávy (součást projektové dokumentace staveb)

2)

Zpracování posouzení požárního nebezpečí