Nabídka provedení prací v oblasti Znalecké činnosti

(činnosti soudního znalce v oblasti BOZP)

 

Provádění znalecké činnosti (činnosti soudního znalce) a zpracování znaleckých posudků pro obor bezpečnost práce, specializace na bezpečnost a ochrana zdraví při práci v lese a na pracovištích a činnostech obdobného charakteru.